ÜRÜNLER

Kimyasal Hammaddeler

 • Amonyum Klorür
 • Potasyum Klorür
 • Kromik Asit
 • Borik Asit
 • Çinko Klorür
 • Sodyum Siyanür
 • Potasyum Siyanür
 • Baryum Klorür
 • Potasyum Karbonat
 • Potasyum Nitrat
 • Sodyum Nitrat
 • Sodyum Nitrit
 • Sodyum Metabisülfit
 • Potasyum Hidroksit
 • Sodyum Hidroksit
 • Oksalik Asit
 • Çinko Oksit
 • Sodyum Tripolifosfat
 • Sodyum Florür
 • Sodyum Metasilikat
 • Sodyum Silikat
 • Boraks
 • Sodyum Glikonat
 • Sitrik Asit
 • Magnezyum Klorür
 • Kalsiyum Klorür
 • Sodyum Asetat
 • Sodyum Bikromat
 • Sodyum Bikarbonat
 • Bakır Sülfat
 • Sodyum Bisülfat
 • Sodyum Sülfür
 • Demir Sülfat
 • Mangan Sülfat
 • Amonyum Sülfat
 • Nikel Sülfat
 • Nikel Klorür
 • Etilen Glikol
 • Dietilen Glikol
 • Tri Etilen Glikol
 • Butil Glikol
 • Etil Glikol
 • Polietilen Glikol
 • Mono Propilen Glikol
 • Formik Asit
 • Asetik Asit
 • Fosforik Asit
 • Hidroklorik Asit
 • Hidrojen Peroksit
 • Butil asetat
 • Etil Asetat
 • Aseton
 • Trikloretilen
 • Perkloretilen
 • Sülfürik Asit
 • Sodyum Perborat
 • Mono Propilen Glikol
 • Formik Asit
 • Asetik Asit
 • Tannik Asit/li>
 • Yüksek Yoğunluklu Polietilen(HDPE)
 • Düşük Yoğunluklu Polietilen(LDPE)
 • Polietilen (PE)